Wstecz

Na czym polega obsługa marketingowa w Mediach Społecznościowych oraz w Google? (część 1/2)

 

 

Niniejszy, artykuł powstał z myślą o tych wszystkich naszych Klientach, którzy pojawili się u nas w sprawie obsługi marketingowej w Internecie i rozpoczynali rozmowę od zapytania: "W jaki sposób prowadzimy fanpage na Facebooku dla dotychczasowych klientów i ile postów miesięcznie w związku z tą obsługą dodajemy?"


Jak się okazuje duża część osób, z obsługą marketingową w Internecie kojarzy jedynie prowadzenie profilu i dodawanie postów na FB, a część z nich wykonywała we własnym zakresie dodatkowe działania marketingowe w postaci wpłacenia do Facebooka budżetu na reklamę i promowania dodawanych przez siebie postów.


W tym miejscu chcemy zmienić te przekonania i opisać, jakie działania marketingowe nasza agencja interaktywna Webemo wykonuje najczęściej dla obsługiwanych klientów.
 

Opowiedz nam o swojej firmie

 

Po pierwsze poznanie klienta. Nie można prowadzić skutecznego marketingu bez poznania firmy klienta, jego oferty, grup odbiorców tej oferty, punktu styków firmy z klientem, bezpośrednich konkurentów, dotychczasowych działań marketingowych, jeśli były takowe prowadzone i jakie przyniosły efekty.


Aby uzyskać odpowiedzi na szereg pytań, które mamy przygotowane dla naszych klientów niezbędne jest odbycie przynajmniej jednego dłuższego spotkania, podczas którego staramy się dokładnie zapoznać się z bieżącą sytuacją firmy, poznać wyznawania, z którymi się boryka oraz potrzeby, jakie ma zamiar zaspokoić, dzięki uruchomieniu działań marketingowych.

 

Buyer Persona


Po pierwszym spotkaniu przychodzi czas na kolejne, na którym wspólnie z klientem opracowujemy grupy docelowe klientów, a ściślej mówiąc tzw. buyer persony, do których będziemy kierowali naszą ofertę i marketing. Tych person może być kilka i mogą one zajmować różne stanowiska w firmach, do których będziemy kierowali działania marketingowe, dlatego musimy pochylić się nad opracowaniem odpowiednich strategii komunikacji do poszczególnych z nich. Inaczej będziemy zwracać się do właściciela firmy, inaczej do dyrektora sprzedaży, a jeszcze inaczej do pracownika, który zajmuje się logistyką. Wszystko zależy od posiadanej oferty i jej wartości w odniesieniu do potrzeb poszczególnych odbiorców. Dla jednych cena będzie najważniejsza, dla innych stabilność dostaw, a jeszcze innych osobisty doradca, który będzie w ciągłym kontakcie i będzie w stanie na bieżąco realizować zgłoszenia zamawiającego.

 

Plan działań marketingowych

 

Gdy już mamy określone buyer persony, wartości oferowanych produktów i usług, które mogą być szczególne ważne dla potencjalnych klientów i strategię komunikacji, możemy przystąpić do stworzenia planu marketingowego. Plan ten obejmuje szereg działań marketingowych w okresie nie krótszym niż 3 miesiące. Jest to minimalny czas, jaki pozwoli na weryfikację, czy zaplanowane działania przynoszą wymierne korzyści i przyczyniają się do realizacji celów określonych w trakcie planowania działań marketingowych. Cele mogą być różne: wygenerowanie ruchu na stronie internetowej lub sklepie internetowym, pozyskanie leadów sprzedażowych, pozyskanie nowych klientów, którzy wykonają zaplanowaną, akcję tj. rejestracja na platformie sprzedażowej, pozostawienie danych kontaktowych w celu wysyłania newslettera, poinformowanie o nowej ofercie, o promocjach, o szczególnych warunkach dla wybranych grup odbiorców i w końcu budowanie pozytywnego wizerunku marki w Internecie.

 

Jakie zatem działania marketingowe można zaliczyć do szeroko pojętego marketingu internetowego, który będzie realizował założone cele marketingowe?

 

Aby rozpocząć, jakiekolwiek działania związane sensu stricto z marketingiem musimy na początku przygotować się do nich technicznie. Oznacza to:

  • uzyskanie dostępów do kodu źródłowego strony www/sklepu internetowego oraz profili na FB / Instagram,
  • uruchomienie konta reklamowego Google Ads i weryfikację uprawnień administracyjnych na nowo założonym koncie, które pozwolą nam prowadzić działania w marketingowe,
  • rejestrację usługi Google Analytics i powiązanie jej ze stroną www lub sklepem internetowym Zamawiającego,
  • implementację kodów: Pixel Fb, Google ADS, Google Analytics i Google Tag Manager do kodu stron www lub sklepu, w celu monitorowania konwersji z reklam i ruchu na stronie. Są one potrzebne do sporządzenia przyszłych raportów z działań marketingowych,
  • ponieważ działania marketingowe są ściśle związane z uruchomioną stroną www lub sklepem internetowym w firmie, przeprowadzamy audyt tych narzędzi pod kątem ich wydajności i możliwości wspierania prowadzonych działań marketingowych. W razie konieczności przygotowujemy listę zaleceń do wykonania przez firmę wdrożeniową.

 

Już niebawem druga część wpisu.