Wstecz

Nowe przepisy i konieczność aktualizacji regulaminów sklepów internetowych od 1 stycznia 2021!

 

 

Zmiany, o których mowa w tytule niniejszego artykułu są związane z nowelizacją prawa konsumenckiego, która weszła w życie od 1 stycznia 2021 roku. Nowe przepisy oznaczają dla właścicieli sklepów internetowych zmiany w regulaminach.

 

Nowelizacja Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego wprowadza dla jednoosobowych działalności gospodarczych nowe przywileje i dodatkową ochronę w określonych przypadkach. Podmioty te od 1 stycznia 2021 roku są traktowani jak konsumenci. Dotychczas otrzymując fakturę za zakupiony towar, JDG nie posiadały żadnych uprawnień konsumenckich, a po zmianie będą objęte ochroną w następujących zakresach:


•    niedozwolone postanowienia umowne — tzw. klauzule abuzywne,
•    rękojmia za wady,
•    prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez internet czy telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Warunek, jaki musi zostać spełniony, aby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą została objęta nową ochroną konsumencką, mówi, że umowa, którą przedsiębiorca zawiera ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca. 

 

Oznacza to, że programista prowadzący działalność gospodarczą, kupujący sprzęt komputerowy nie będzie objęty tą ochroną, ale ten sam programista, kupując ekspres do kawy już tak.
Zmiany w Ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym oznaczają dla sprzedawców dodatkową pracę związaną ze zmianami w zapisach regulaminów sklepów internetowych.
Właściciele sklepów internetowych muszą stworzyć w swoich regulaminach nowe zapisy dotyczące omawianej kategorii przedsiębiorców. Dodanie ich jest niezbędne, ponieważ jednoosobowe firmy od 1 stycznia stanowią trzecią kategorię podmiotów — obok konsumenta i przedsiębiorcy — która z jednej strony zalicza się do przedsiębiorców, a z drugiej strony — przyznaje im pewne uprawnienia do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla konsumentów.

 

W regulaminie powinna pojawić się trzecia kategoria podmiotu, bo nie można tak po prostu dodać do kategorii konsumenta nowej grupy przedsiębiorców, która zyska uprawnienia konsumenckie. 
Taki zabieg jest niemożliwy z tego powodu, że ta grupa przedsiębiorców nie staje się konsumentami — zostaną jej przyznane tylko określone prawa konsumenckie. Sprzedawcy powinni więc uzupełnić swoje regulaminy o odrębne zapisy dedykowane tylko tej grupie. 

 

Dodanie w regulaminie nowej kategorii podmiotu to nie wszystko. Dokument trzeba przeanalizować pod kątem trzech zakresów, w jakich trzecia kategoria podmiotów zostanie objęta uprawnieniami konsumenckimi, czyli: niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Bardzo ważną zmianą jest termin rozpatrzenia reklamacji. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą składając reklamację z tytułu rękojmi, żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca — po zmianie prawa — jest już zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Do tej pory termin ten dla przedsiębiorców nie był wprost uregulowany.

 

Jeżeli niniejszy artykuł okazał się pomocny, z punktu widzenia prowadzenia sprzedaży w Internecie bardzo się cieszymy i zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na naszym blogu.